Skip to content

Szkody osobowe

Szkody osobowe

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała w wyniku:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • potknięcia/poślizgnięcia,
  • wypadków w rolnictwie,
  • wypadków przy pracy,
  • innych wypadków.

Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Uzyskamy dla Ciebie najwyższe możliwe świadczenia  zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu. Świadczenia/zadość uczynienia wypłacane są również rodzinie, gdy ktoś z ich bliskich zginął w wypadku.