Skip to content

Szkody rzeczowe

Szkody rzeczowe

Jeśli w okresie ostatnich 3 lat miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy i Twój pojazd został uszkodzony, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy.

Ubezpieczyciel wypłacił Ci zbyt niskie odszkodowanie? Dopłacimy pieniądze do otrzymanego odszkodowania z OC sprawcy.