Skip to content

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy, należy Ci się świadczenie z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, możesz ubiegać się o wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.