Skip to content

Wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które straciły bliskich w wyniku:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • błędów medycznych,
  • potknięcia/poślizgnięcia,
  • wypadków w rolnictwie,
  • wypadków przy pracy,
  • innych wypadków.

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku, lub była dzieckiem do lat 13.

Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje mu również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe.

Pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat temu lub jest już po wypłacie zadośćuczynienia.