Skip to content

Wypadek w rolnictwie

Wypadek w rolnictwie

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym, pomożemy uzyskać wszelkie należne świadczenia z polisy OC właściciela gospodarstwa.

O odszkodowanie mogą się ubiegać:

  • właściciel gospodarstwa,
  • osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • osoby pracujące na gospodarstwie,
  • osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego,

którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, w przypadku jego braku roszczeń dochodzić możemy z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.